Możliwości

 

Budżetowanie

Fotolia_42503774_Subscription_Monthly_XXL
Wielu z naszych partnerów używa benchmarkingu do monitorowania efektywności. Analizy przeprowadzane przez te narzędzia ułatwiają proces planowania i tworzenia budżetu oraz jego późniejszą kontrolę. Dla przykładu benchmark stanowi wzorzec przy określeniu limitów na materiały medyczne w zależności od kosztów materiałów medycznych przypadających na 1 pkt. W znaczącym stopniu pomaga to zarządzającym w określaniu celów.
 

Wyeliminowanie nieefektywności

Fotolia_45233818_Subscription_Monthly_XXL
Szpitale, które znalazły się w kryzysie finansowym, nie mogą pozwolić sobie na ponoszenie wyższych kosztów niż możliwe do osiągnięcia. Powinny działać jak chirurg, który interweniuje tylko w chorym miejscu, chroniąc te zdrowe, których działanie pozytywnie wpływa na organizm. Raporty benchmarkingu wskazują miejsca, które wymagają poprawy.
 

Uzyskanie transparentności danych

Fotolia_44983429_Subscription_Monthly_XXL
Bycie efektywnym szpitalem wymaga dobrych informacji zarządczych. Wiele szpitali cechuje mały stopień przejrzystości danych. Potrzebują wiedzy, jak najlepiej uporządkować strukturę swoich informacji. W programie używamy wzorcowego planu kont, dedykowanego dla Szpitala. Dzięki niemu, w okresie wdrażania programu, pomogliśmy managerom zrobić pierwszy krok w kierunku ustanowienia jasnej i efektywnej polityki finansowej szpitala.
 

Stały dostęp do danych

Fotolia_42626474_Subscription_Monthly_XXL
Często dane gromadzone są bez powiązania w logiczną całość i dostępne tylko w okresach ujmowanych zewnętrznymi wymogami sprawozdawczymi. Platforma benchmarkingu pozwala na bieżący podgląd historycznych i aktualnych danych, zarówno finansowych i statystycznych. Dostarcza wiedzę o placówce w sposób usystematyzowany i kompletny.
 

Monitorowanie funkcjonowania

Fotolia_49606322_Subscription_Monthly_XXL
Zaletą benchmarkingu jest możliwość używania go jako nowatorskiego systemu monitorowania funkcjonowania szpitali. Służy pomocą w planowaniu polityki oraz działań, które wspierają samorządy terytorialne oraz zarządy w wykonywaniu funkcji kierowniczych i nadzorczych. Jest to możliwe, ponieważ mają oni dostęp do platformy, która zbiera wszystkie dane (zarówno finansowe, jak i statystyczne) w jednym miejscu.
 

Wstępny audyt jednostki

Fotolia_47435244_Subscription_Monthly_XXL
Diagnoza sytuacji szpitala bez odpowiednich narzędzi analitycznych, wymaga bardzo dużego nakładu pracy analityków szpitala lub zakupienia audytu w zewnętrznej firmie. Obydwa rozwiązania są bardzo kosztowne.
Przewagą benchmarkingu jest:

  1. cena,
  2. bardzo szeroki zakres możliwości porównania,
  3. możliwość dostarczenia rekomendacji.