Rekomendacje i wdrożenia

First Screenshot

 

Nasz doktor

First Screenshot

 

Porta Medyk

First Screenshot

 

Centrum Rehabilitacji

First Screenshot

 

Vitamed

First Screenshot

 

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

First Screenshot

 

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu

First Screenshot

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

 

Wprowadzenie Medlidera pozwoliło zapanować nad problemami z płynnością Przychodni. Dzięki temu narzędziu wiem, na co może sobie pozwolić jednostka w danym roku budżetowym. Mogę w szybki sposób identyfikować odchylenia od założonego planu oraz w odpowiedni sposób zareagować na ich przyczyny. Już kilka miesięcy działania programu pozwoliło wychwycić błędy w Dziale Księgowym: brak zaksięgowania faktur, błędne zaewidencjonowanie faktury do danego kosztu lub też komórki.
Małgorzata Kosiewicz – Prezes
Nasz Doktor Sp. z o.o.

Przed użytkowaniem oprogramowania Medlider proces planowania spoczywał głównie na barkach Działu Księgowego. Modułowość narzędzia pozwoliła, że w procesie planowania mogły wziąć udział osoby z wielu innych komórek administracyjnych: Dział Zakupów, DRiAS. Dzięki doświadczeniu i wiedzy poszczególnych osób plan był bardziej realny, a czynnik odpowiedzialności za dany obszar działał motywacyjnie. Sposób, w jaki przeprowadzano proces budżetowania usprawnił komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy poszczególnym działami.
Artur Malejka – Wiceprezes
Porta Medyk Sp. z o.o.

Program Medlider jest dla mnie bardzo przydatny pod kątem kontroli bieżącej działalności jednostki. Mam wszystkie informacje zebrane w jednym miejscu i mogę bez angażowania poszczególnych działów (księgowego, kadrowego itp.) uzyskać informacje o interesujących mnie zdarzeniach. Dodatkowo duża plastyczność oprogramowania powoduje, że korzystam z narzędzia skrojonego według moich potrzeb.
Konrad Araszkiewicz – WICEPREZES ZARZĄDU
CENTRUM REHABILITACJI TERAPIA SP. Z O.O.

Posługiwanie się programem Medlider pozwala na precyzyjne planowanie rzeczowo-finansowe działalności Przychodni oraz na kontrolowanie sytuacji bieżącej i wprowadzanie poprawek. Medlider jest dobrym narzędziem pomocnym zarówno ścisłemu zarządowi, jak i osobom odpowiedzialnym za poszczególne działy łącznie z kadrami.
Radosław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. w trakcie prac nad wdrażaniem programu restrukturyzacji korzystał z oprogramowania MedLider, które jest produktem Zakładu Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ze Szczecina. To narzędzie pozwala między innymi na zaplanowanie i późniejszą kontrolę wykonania planu finansowego globalnego i w Ośrodkach Powstawania Kosztów, co znaczenie ułatwia, a często w ogóle umożliwia, podejmowanie racjonalnych decyzji zarządczych. Wysoko oceniamy użyteczność tego oprogramowania, rekomendując je szczególnie dla firm, które od podstaw budują lub w sposób istotny przebudowują systemy informatyczne, obejmujące wszystkie aspekty ich działalności.
Wiktor Hajdenrajch – Prezes Zarządu
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań wynikających z programu MedLider można przeprowadzić optymalizację kosztów oraz poprawiać efektywność działalności Szpitala. Szybkie zgromadzenie i zasilenie programu danymi finansowymi z działu księgowego pozwala na monitorowanie realizacji założeń ujętych w planie. Program pozwala precyzyjnie identyfikować powody odchyleń od planu oraz szybko reagować na ich przyczyny i racjonalnie podejmować decyzje. Ponadto możliwość ujęcia w systemie limitowania zużycia asortymentu medycznego pozwala monitorować ich zużycie dla każdej komórki organizacyjnej Szpitala.
Podejście „Zarządzanie przez planowanie” oferowane przez ZUK Know How jest godne polecenia. Połączenie dwóch produktów: innowacyjnego systemu informatycznego MedLider oraz towarzyszącej usługi doradczej wspierającej proces zarządzania, jest rozwiązaniem kompleksowym i skutecznym do racjonalnego zarządzania Szpitalem.
Katarzyna Lebiotkowska – Prezes Zarządu
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi polityki rachunkowości analitycy Know How zaproponowali większą szczegółowość rozbicia poszczególnych ośrodków powstawania kosztów – do tej pory razem księgowane były wszystkie oddziały i poradnie. Po utworzeniu szczegółowych ośrodków można przeanalizować działalność każdego oddziału oddzielnie. Daje to nowe spojrzenie na jednostkę i rentowność poszczególnych komórek. Ponadto w programie MedLider możliwe było bardzo szczegółowe zaplanowanie skomplikowanego działania – przeniesienie oddziału z innego miasta. Wykonanie planu na 2015 r. zostało zrealizowane w 98%, co świadczy o bardzo dokładnym przeanalizowaniu działalności.
Rekomendujemy oprogramowanie MedLider wraz z usługą doradczą, gdyż jest to rozwiązanie szyte na miarę podmiotów leczniczych. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, tj. terminowo i profesjonalnie, a pracownicy Know How chętnie dzielili się swoją wiedzą, dlatego współpraca układała się bez zastrzeżeń.
Krzysztof Sikorski – Dyrektor
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku