FAQ

1. Ile kosztuje Medlider?

Cena Medlidera zależna jest od wielu czynników:

  • wielkości podmiotu medycznego – poziom kontraktu z NFZ, liczba oddziałów, liczba łóżek;
  • zakresu modułów programu – w zależności od wybranego wariantu standard, plus lub premium Medlider zawiera węższy lub szerszy zakres poszczególnych modułów;
  • od wyboru dodatkowej usługi analitycznej.

W celu poznania szczegółów należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo.

2. Czy Medlider może zintegrować się z każdym systemem w podmiocie medycznym?

Na potrzeby procesu planowania oraz późniejszego controllingu Medlider może się zintegrować z każdym systemem, jeśli dostawca oprogramowania udostępni taką możliwość. W przypadku braku integracji bezpośredniej istnieje możliwość zaciągania danych wyeksportowanych z tych systemów w formacie xls.

3. Czy proces przekazywania informacji dotyczących podmiotu medycznego jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo dostępu do danych zapewnia system o najwyższym standardzie. Program jest instalowany na Państwa serwerze w jednostce. Wymiana informacji pomiędzy naszą firmą, a Państwem opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, z gwarancją nie udzielania ich stronom trzecim. Cała komunikacja oprogramowania odbywa się przy użyciu szyfrowanego protokołu SSL. Jest to technologia używana m.in. przez systemy bankowe oraz e-urzędy, zapewniając wysokie bezpieczeństwo transmisji danych.