Czym jest benchmarking

what-is-benchmarking-illustration

1. Czym jest Benchmarking szpitala?

Benchmarking to innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie. Poprzez porównanie wybranych parametrów w podobnych jednostkach daje informacje, jak szpital sobie radzi w porównaniu z innymi jednostkami o tym samym profilu.

Benchmarking to proces systematycznej, głębokiej analizy, pozwalającej stale monitorować, czy potrzebna jest jakaś zmiana.

Dedykowany jest kadrze zarządzającej szpitalami oraz właścicielom jednostek. Wspomaga ich w całym procesie zarządzania, od planowania po kontrolę.

2. Dlaczego szpital powinien być porównywany?

Zebranie informacji i zrozumienie, gdzie znajduje się szpital na tle rynku może pomóc wskazać kierunek strategicznych działań i obrać realne cele.

Menedżerowi jednostki pomoże zorientować się, gdzie znajduje się jego szpital w porównaniu z innymi. Da informację, jaka jest skuteczność prowadzonej działalności.

Właścicielowi odpowiedzialnemu za grupę placówek (np. Marszałkowi Województwa) pozwoli porównać podmioty lecznicze między sobą oraz obserwować, jak wypadają na tle konkurencji.

Wszystko zgodnie z zasadą, że porównujemy się do najlepszych oraz unikamy błędów, jakie inni popełnili.

3. Co można porównać?

Przede wszystkim podmiot leczniczy jako całość na tle innych jednostek o podobnej wielkości i funkcjonujących w podobnych warunkach. Podstawą oceny jest odniesienie wyników do wzorcowego szpitala, dla którego założono wskaźniki optymalne.

Ponadto można porównywać szczegółowe obszary, np.:

  1. koszty materiałów medycznych na punkt,
  2. koszty osobowe na złotówkę przychodu,
  3. liczbę punktów wykonanych na jeden osobodzień.

4. Z kim się porównuję?

Benchmark, czyli najlepsza grupa porównawcza dla danego szpitala jest wybierana w oparciu o kilka zmiennych. Są nimi:

  • Skala działania jednostki (ogólnokrajowy, powiatowy, wojewódzki)
  • Wielkość danej jednostki (wszystkie jednostki lub jednostki o podobnej wielkości)
  • Rodzaj jednostki (szpital, przychodnia)

benchmarking-diagram