Kontakt

interested

Koordynator ds. narzędzi IT
Ewa Szymkowiak
tel. 507 373 021
e-mail: eszymkowiak@knowhow.com.pl

 

Specjalista ds.  benchmarkingu
Joanna Helbik
tel. 500 118 151
e-mail: benchmarking@knowhow.com.pl
jhelbik@knowhow.com.pl