FAQ

1. Korzystamy z outsourcingu w pewnych zakresach, czy nadal możemy się przyłączyć?

Tak, zarówno usługi wykonywane we własnym zakresie oraz usługi outsourcingowe mogą zostać porównane.

2. Jakie informacje musielibyśmy zgromadzić by się przyłączyć?

a. Dane finansowe

 • Struktura ośrodków Jednostki,
 • Plan kont Jednostki,
 • Koszty i przychody w podziale na ośrodki,
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • Bilans

b. Dane statystyczne

 • Liczba leczonych,
 • Liczba osobodni,
 • Liczba łóżek,
 • Liczba operacji i zabiegów,
 • Liczba pkt. wykonania kontraktu,
 • Liczba pkt. limitu kontraktu,
 • Liczba etatów,

W każdym momencie, w razie pojawiania się wątpliwości, otrzymają Państwo wsparcie naszego konsultanta.

3. Jak technicznie wygląda proces benchmarkingu?

Wymienione wyżej dane przekazywane są przez Państwa w formie wcześniej ustalonej z Koordynatorem Projektu (zazwyczaj są to pliki excel). Nasi pracownicy wprowadzają dane do systemu i tworzą raport dla Państwa Jednostki. Na podstawie gotowego raportu wyciągane są wnioski i rekomendacje, które dołączane są do Raportu w postaci dodatkowego dokumentu. W trakcie analizy raportu i przesłanych danych mogą pojawić się dodatkowe pytania dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub rozbieżności. Dzięki temu jest to dodatkowe narzędzie controllingowe Państwa Placówki.

4. Chcielibyśmy korzystać z bazy wskaźników, ale nie możemy technicznie przekazać wymaganych danych. Czy możemy korzystać w takiej sytuacji z benchmarkigu?

Nie, rezultaty benchmarkingu można uzyskać jedynie w przypadku dołączenia do projektu oraz po zapewnieniu odpowiednich danych.

5. Czy proces wymiany informacji jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo dostępu do danych zapewnia system o najwyższym standardzie. Oddalony serwer jest zabezpieczany w centrum składowania danych, serwerowni, której zabezpieczenia spełniają normy bezpieczeństwa przechowywania zaszyfrowanych danych. Wymiana informacji pomiędzy naszą firmą, a Państwem opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, z gwarancją nie udzielania ich stronom trzecim. Nasze know how oraz państwa dane otrzymują gwarancję poufności w momencie zaangażowania w projekt.