Benchmarking

Analiza Porównawcza Benchmarking szpitali i przychodni

benchapple

Efektem naszych wielomiesięcznych prac jest nowatorski w skali Polski system informatyczny umożlwiający dokładną, jak nigdy dotąd, analizę działalności jednostki.

Analiza porównawcza benchmarking to pakiet wskaźników służący do comiesięcznych audytów jednostki oraz porównywania ich z naszą bazą analogicznych podmiotów. Drugim elementem jest usługa doradcza doświadczonych analityków, którzy pomogą osiągnąć jednostce lepsze wyniki. Każdy podmiot ma swojego „opiekun Szpitala”, z którym może być bezpośredni kontakt w trakcie trwania projektu.

Przewagą konkurencyjną jest fakt, iż w bazie posiadamy dane kilkunastu szpitali, które – co ważne – zostały skutecznie zrestrukturyzowane, osiągają dobre wyniki i dzięki temu są szczególnie wartościowe benchmarkingowo.

 

7

tyle obszarów analizuje benchmarking

31

tyle wskaźników analizuje benchmarking

15

tyle szpitali jest w bazie programu benchmarking

22

tyle lat jesteśmy na rynku usług medycznych