Benchmarking – co dalej?

Żeby móc w pełni wykorzystać potencjał jaki tkwi w produkcie, otrzymują Państwo bieżące wsparcie merytoryczne i mogą się w każdej chwili z nami skontaktować. Wszelkie wątpliwości będą na bieżąco wyjaśniane. Zależy nam na Państwa zaangażowaniu, ponieważ pytania pomagają nam rozwijać system. Kadra specjalistów na bieżąco konsultuje założenia projektu, co sprawia, że rozwiązania są „szyte na miarę” jej obecnych użytkowników.

Efekty Benchmarkingu to wnikliwe wejrzenie w jednostkę oraz wszystkie sfery jej działalności. Ale jeśli przed jednostką staje wyzwanie, pociągające za sobą wprowadzenie zmian, należy odpowiedzieć jeszcze na wiele pytań:

 • Gdzie poprawa jest naprawdę konieczna?
 • Jak duży jest potencjał poprawy?
 • Jak zaprezentować wielkość korzyści, jakie zmiany przyniosą szpitalowi?

Odnoszące sukcesy szpitale, znają nie tylko szczegóły swojej działalności, ale również szanse do wykorzystania. Z Benchmarkingiem zidentyfikujesz oddziały z potencjałem rozwojowym.

Skuteczny Benchmarking powinien być ciągłym procesem, w którym bezpośrednim skutkiem musi być trwała poprawa efektywności. Wdrożenie efektów benchmarkingu powinno zatem obejmować cykliczne kroki:

benchmarking-co-dalej

Krok 1 – Mierz i porównuj

Ten etap składa się z:

 1. wyboru przedmiotu porównań (wybieramy, co porównujemy?),
 2. znalezienia benchmarka do porównań (do kogo porównujemy?),
 3. wyboru sposobów zbierania danych,
 4. zbierania danych z podmiotu leczniczego,
 5. porównania.

Pozwala to analizować wiele elementów, procesów i usług. Umożliwia:

 • ocenę własnej pozycji konkurencyjnej,
 • ogólną ocenę działalności firmy,
 • ocenę efektywności działania.

Krok 2 – Określ luki

Na ten etap składa się analiza występujących odchyleń czyli luk dzielących nas od rynku.

Benchmarking pozwala na lepsze rozpoznanie własnych atutów i słabych stron poprzez właściwszą ocenę podmiotu leczniczego zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i operacyjnym.

Krok 5 – Monitoruj

Rzeczywiste wdrożenie połączone z monitorowaniem jego postępu. Monitorowanie i kontrola to jeden z najważniejszych etapów procesu benchmarkingu.

Krok 4 – Interweniuj

Krok ten to rzeczywiste wdrożenie czyli rozpowszechnienie rezultatów benchmarkingu oraz ustalenie celów funkcjonalnych.

Należy znaleźć rozsądną równowagę pomiędzy naśladowaniem najlepszych, a rozwojem własnych pomysłów menedżerskich. Wprowadzane zmiany wymagają poparcia oraz zaangażowania pracowników.

Etap ten pomaga rzeczywiście zredukować koszty, a jego zastosowanie wywiera istotny wpływ na poprawę efektywności organizacji.

Krok 3 – Ustal plan działania

Etap skupia się na poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów występujących w jednostce. Jest to ustalenie przyszłych poziomów efektywności, do których jednostka powinna dążyć.